“วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี

      ปิดความเห็น บน “วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง “วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี
———————————————————————————————

  • วันที่ 29 มกราคม 2562 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ”วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล
งานประชาสัมพันธ์