วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับลงทะเบียนเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับลงทะเบียนเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับลงทะเบียนเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับลงทะเบียนเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภาคเช้าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. และ ภาคบ่ายลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข และ นักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์