ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

      ปิดความเห็น บน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
—————————————————————————-

  • วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
    และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย์