กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
—————————————————————————————

  • กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “การทำหมูแดดเดียว” และรับการนิเทศการสอนจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอดุลย์ ผิวผัน