นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

      ปิดความเห็น บน นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
————————————————————————————

  • วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสิทธิชนม คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายยุรนันท์ เกษแก้ว ครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยบุรีรัมย์ และ นายปัญญา พวงมาลัย นายกอกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อน อกท.ระดับชาติ (ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ข่าว : ครูหนูเล็ก