นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ดำเนินงาน อกท.หน่วยบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

      ปิดความเห็น บน นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ดำเนินงาน อกท.หน่วยบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย
อกท. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566
—————————————————————————————-

  • วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 #นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูผู้ดำเนินงานอกท.หน่วยบุรีรัมย์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดย ได้รับเกียรติ จาก นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในครั้งนี้
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูต๋อมแต๋ม