นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

      ปิดความเห็น บน นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
—————————————————————

  • วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิโลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก