นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

      ปิดความเห็น บน นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
——————————————————————————————-

  • วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และประชุมรองผู้อำนวยการ ณ ห้องปะชุมสถาบันอาชัวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : ครูหนูเล็ก