โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”

      ปิดความเห็น บน โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการบริจาคโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
(Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)
—————————————————————————————–

  • วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บริหารงานโดยนายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการฯ เวลา 09.00 น. ด้วยงานพยาบาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” พร้อมทั้งรับบริจาคอวัยวะต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูอัจฉรา ประจันบาล
ภาพ : ครูนวพร ทรงวิชา