ศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

      ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
————————————————————————-

  • วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอุทิศ บุญนาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร และคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าศึกษาดูงานการทดสอบ มาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ที่แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูเสือ