เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1
—————————————————————————————————————-

  • วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากร สอศ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ข่าว : ครูหนูเล็ก