พิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
———————————————————————

  • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา คณะกรรมการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ข่าว : ครูหนูเล็ก