การเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด

      ปิดความเห็น บน การเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
——————————————————————————————-

  • วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์และคณะทำงาน ในการเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีนักเรียนนั กศึกษาจำนวน 60 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้เป็นผู้แทนในการมอบของรางวัล ให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ที่เรียนดีและผู้ร่วมตอบคำถาม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูเสือ/ครูทอฟฟี่